Kosten en baten

Tijdens de voorbereidingen hadden we, vorig herfst, heel veel dingen nagevraagd. Over verzekeringen, over pensioen en AOW, over ziektekosten en huis verhuren. Dit alles om ook een goed kostenplaatje te kunnen maken. Bij degenen waar we de informatie vroegen hebben we duidelijk uitgelegd wat we wilden gaan doen en hoe lang. Soms hadden we het verkeerd ingeschat en konden door ons bedachte oplossingen niet. Zo wilden we graag in Nederland ingeschreven blijven, om recht te hebben op de Nederlandse ziektekosten verzekering. Helaas was de conclusie dat we feitelijk gaan emigreren. Hierdoor vallen we straks onder een gewone ziektekosten verzekering, die kosten voor bestaande ziekten, zoals een stoma, niet vergoed. Dit bracht het totaal te sponsoren bedrag, met 75% omhoog. Gelukkig hebben we het stomamateriaal wat nodig is voor 2 jaar al voor een behoorlijk deel (in geld of in materialen) langs diverse wegen gekregen. Ook is Ties veel meer berekenend geworden, nu hij de prijs van het materiaal weet.
We hebben allebei 2 jaar onbetaald verlof. De ene werkgever betaald de pensioenkosten gewoon door. De andere werkgever doet dit voor een kwart. De andere driekwart zullen we zelf moeten bijdragen. Stoppen met pensioenopbouw is geen optie, omdat je dan feitelijk ontslag neemt, wat we juist niet wilden. Gelukkig hebben we nog een eigen potje waaruit we dit kunnen betalen.
Het huis is gelukkig verhuurd voor in elk geval een jaar, zodat de kosten voor hypotheek en verzekeringen kunnen worden afgedragen. We rekenen dat de bank ons verhuurplan goedkeurt.
Zo worden we langzamerhand rijk aan kennis over hoe het allemaal werkt. Ondertussen werken we hard om het huis verhuur klaar te maken en de verzamelde zooi op te ruimen. De vragen die we steeds stellen zijn:
A: Hebben we dit over 2 jaar echt nog nodig? Ja of nee.
B: Willen we dit meenemen naar Namibië? Ja of nee.
Uit de nee antwoorden volgen dan weer de volgende vragen:
A: kunnen we hier iemand blij mee maken?
B: Zo nee, moet het naar de kringloop, naar Roemenië of naar de vuilstort?
Voor heel veel dingen is de schifting niet zo moeilijk, maar voor boeken ligt het niet zo gemakkelijk. De boeken zijn met veel liefde gekocht, gekregen, gespaard en bewaard. En om die nu zo weg te doen…….
Zo zijn we al 2 weken bezig en het schiet mooi op. Op verschillende plekken in huis staan verzamelingen, die naar een bepaald doel gaan. Als we weer een auto vol hebben wordt het weer weggebracht. Tjonge wat verzamel je een hoop overbodige spullen, die nog best bruikbaar zijn.

Hoe dit anders kan/moet kunnen we nog wel even over nadenken…..
Een stapel voor Roemenië

Ook tijd gemaakt om: Tuinbankjes te maken

Tijd maken om een badkamer ventilator en een vlaggestokhouder te plaatsen

Genieten van: de eenden in de vijver

genieten van de bloei van de aardappels

Genieten van Elin op haar moeders verjaardag

Genieten van het rijpen van de bramen en vooral de bramensap!

Reacties