De rode lijn

Kort geleden hebben we zoals in de vorige blog beschreven een tocht gemaakt naar het noorden. Naast alle spannende dingen die we meemaakten, passeerden we ook ‘de rode lijn’. 
In verhalen van anderen had ik over de rode lijn gelezen, maar nu ik hem gepasseerd heb wil ik er meer van weten.
Is het verschil tussen de ene kant van de lijn en de andere is duidelijk zichtbaar?
Wat is die rode lijn nu eigenlijk en wat is het verschil aan beide kanten?
Is die rode lijn in het landschap te vinden?
Wat is de zin van de rode lijn nu, in deze tijd?
Deze en andere vragen kwamen bij me op en natuurlijk ben ik gaan navragen wat de rode lijn nu eigenlijk inhoudt. Het resultaat wil ik met u delen. Pas op, er zijn boeken over de rode lijn geschreven en ik heb het boek niet gelezen, dus wie weet sla ik de plank mis. Zeker is dat ik maar een klein tipje van de sluier zal oplichten.
Eerder heb ik geschreven over de grote boerderijen, de eindeloze prikkeldraadhekken en de onmetelijkheid van het landschap. Dat is Namibië ten zuiden van de rode lijn.
Ten noorden van de rode lijn is het heel anders. Daar rijgen de dorpjes zich aaneen, met daartussen ook bebouwing, daar zie je behoorlijk veel vee, gewoon langs de weg grazen, zonder hekken. Daar wordt je constant gewaarschuwd voor overstekend vee. Wat ook wel nodig is, zoals vorige week bleek.
Hier in het noorden zie je hutjes van riet en gras, hout, leem en zijn er eindeloos veel mensen. Dit is een ander Namibië. Het roept beelden op van Kenia waar we waren. Hier wordt het gebied buiten de akkers gezamenlijk gebruikt.
De rode lijn is ontstaan in 1896, in de hoop de runderpest, die in het noorden heerste, tegen te houden. Dit is niet gelukt, maar de lijn was getrokken. En de cultuur van het gezamenlijk gebruiken van de grond was er nu eenmaal.
De lijn is verschillende keren verplaatst, tot er in de 60er jaren van de vorige eeuw MKZ uitbrak in het noorden van Namibië. Toen is er een 2 meter hoog hek geplaatst.
Op dit moment bestaat het hek nog steeds. Bij doorgangen is een roadblock. Vanuit het Noorden komend moet je door een ontsmettingsbak rijden. Vervoer van vee en vlees over de rode lijn is niet toegestaan.
Vee en vlees uit het noorden mag niet geëxporteerd worden, terwijl vlees uit het zuiden overal ter wereld verkocht mag worden.
De rode lijn, ook wel ‘het veterinaire hek’ is omstreden en wordt als discriminerend ervaren door de boeren die ten noorden van het hek wonen, men wil het verplaatsen naar de grens met Angola, maar dit is een langdurig proces, wat al vele jaren duurt.
Tot op heden staat de rode lijn er en het is een duidelijke grens in het land. Niet alleen voor de dieren, maar ook voor de mens en de economie. En dat heeft behoorlijk impact.


Eindeloze hekken ten zuiden van de Rode lijn
Vee mag overal vrij komen als de hekken openstaan in het noorden
Veel bebouwing langs de brede wegen in het noorden

'Echt Afrika', ten noorden van de rode lijn

Geen hekken, wel loslopend vee op de weg ten noorden van de Rode lijnReacties